Сайт підготовки до олімпіади з інформатики

програмування в С++

Школа олімпійського резерву з інформатики
Заняття 21.10.2015 PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
15.01.16 21:06

1 тур Волинської учнівської оілмпіади з програмування
Задача 1. Число з однакових цифр
Нехай в калькулятор введемо деяке натуральне число N. Натиснемо клавішу +. Ваше завдання: отримати на екрані число яке складається з однакових цифр. Для цього можна виконувати тільки одну дію: натискувати клавішу = (можливо і 0 раз). Після першого натискування отримаємо результат N+N, після наступного натискування результат збільшується на N. Потрібно визначити, чи можна виконати це завдання. Якщо можна, то визначити перше число яке складається з однакових цифр. Кількість цифр які може відображати калькулятор вважати необмеженою.


#include "fstream"
using namespace std;

ifstream cin("input.txt");
ofstream cout("output.txt");

int main()
{long long n,i,b,c,k,j,t;
cin>>n;
long long f=0,s=0;
int x[1000];
while(f==0 && s<=10000000){
s=s+n;
t=s;i=0;
while(t>0){
i++;
x[i]=t%10;
t=t/10;
}
b=0;
//for(j=1; j<=i; j++)cout<<x[j]<<" ";cout<<endl;
for(j=1; j<i; j++){
if(x[j]!=x[j+1])b=1;
}
if(b==0){
f=1;
c=x[1]; k=i;}

}
if (f==1) cout<<c<<" "<<k<<endl;
else cout<<"Impossible"<<endl;
return 0;
} #include <fstream>
using namespace std;
int main()
{
ifstream cin("input.txt");
ofstream cout("output.txt");
unsigned long long s,n,temp;
long i1,c1,c2,k; int f=0;
cin>>n;
s=n;
do
{f=0;
temp=s;
c2=temp%10;
k=0;
while (temp>0 && f==0)
{c1=temp%10;
k++;
//cout<<c1<<" "<<k<<endl;
if(c1!=c2)f=1;
temp=temp/10;
c2=c1;
}
if (f==0) f=2;
s=s+n;
}
while (f!=2 && s<1000000000);
if (f==2) cout<<c1<<" "<<k<<endl;
else cout<< "Impossible"<<endl;
return 0;
}
#include <fstream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
ifstream cin("input.txt");
ofstream cout("output.txt");

unsigned long long s[10],n,temp;
long i,c,k;
int f=0;
cin>>n;
k=0;
for (i=1;i<=9;i++)s[i]=0;
while (f==0 && s[9]<17446744073709551615)
{

for (i=1;i<=9;i++)
{
s[i]=s[i]*10+i;
if (s[i]%n==0){f=1;c=i;break;}
// cout<<s[i]<<"------------"<<i<<"---"<<k<<endl;
}
k++;
}
if (f==1) cout<<c<<" "<<k<<endl;
else cout<< "Impossible"<<endl;
return 0;
} #include "fstream"
using namespace std;
ifstream cin("input.txt");
ofstream cout("output.txt");
int a[10][2001], f, n, i,k, x, y, j,st;
int main()
{
cin>>n;
f=0,i=0;
while(f==0 && i<=1000)
{
i++;
for(j=1; j<=9; j++)
{ a[j][i]=j;
st=0;
for(k=1;k<=i;k++)st=(st*10+a[j][k])%n;
if(st==0){x=a[j][1]; y=i;f=1;break;}
}
}
if (f==1)
cout<<x<<" "<<y<<endl;
else cout<<"Impossible"<<endl;
return 0;
}

Задача 2. I-й шлях у таблиці
Задано таблицю N*M, у кожній клітинці якої написана одна рядкова буква англійського алфавіту. Розглянемо всі можливі шляхи від лівого верхнього кутка до правого нижнього кутка, якщо вам дозволено йти тільки вправо і вниз. Конкатенація букв у процесі руху утворює рядок. Будемо вважати, що цей рядок – значення шляху. Тепер розглянемо всі такі шляхи і відсортуємо їх значення в алфавітному порядку. Ваше завдання: знайти значення I-го шляху в цьому відсортованому списку.


void p(int k,int i0,int j0)
{int x,y;
c[k]=a[i0][j0];

if(i0==n-1 && j0==m-1){


if(ii==nomer-1){
for(int i=0;i<n+m-1;i++){cout<<c[i];}
cout<<endl;
}

ii++;
}

else
{
if(i0<n-1)p(k+1,i0+1,j0);
if(j0<m-1 )p(k+1,i0,j0+1);

}


Завдання 1 туру NetOI-2015 (16.10-11.11) 2015 р.


Розв'язки приймаються до
 0 годин 12 листопада 2015 р.

 
Дерево PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
15.01.16 21:05

Теорія графів
Дерево?
Неорієнтовний граф без петель та кратних ребер задано матрицею суміжності. Визначити, чи є цей граф деревом.
Вхідні дані
Перший рядок містить кількість вершин графа n (1 ≤ n ≤ 100). Далі записана матриця суміжності розміром n×n, у якій 1 позначає наявність ребра, 0 - його відсутність. Матриця симетрична відносно головної діагоналі.
Вихідні дані
Виведіть повідомлення YES, якщо граф є деревом, і NO у протилежному випадку.

Вхідні дані
3
0 1 0
1 0 1
0 1 0
Вихідні дані
YES


http://www.e-olymp.com/uk/problems/977

Остове дерево мінімальної ваги
Король країни Аріїв завоював N міст на території сусідніх держав. Тепер йому необхідно створити систему збирання мита з завойованих територій. Він хоче збудувати таку систему шляхів між цими містами, щоб до будь-якого міста можна було дістатися (можливо, через інші міста) зі столиці, але у воєнному стані на транспорт виділяється дуже незначна частина фінансів, тому сумарна вартість побудованих шляхів сполучення між містами має бути мінімальною.
Input format
Перший рядок вхідного файлу містить натуральне число N (1≤N≤100) – кількість міст у країні, а також цілі числа X та Y – координати столиці. Наступні N рядків містять через проміжок координати Xi , Yi завойованих міст. Значення координат по модулю менші 50000.
Output format
Єдиний рядок має містити дійсне число з трьома знаками після коми – сумарну вартість побудованих доріг. Вважайте, що вартість одиниці довжини дороги дорівнює одній умовній одиниці.
Examples

Input in input.txt Output in output.txt
6 0 0
1 1
-1 1
0 2
1 -1
-1 -1
0 -2 8.485

http://134.249.159.199/cgi-bin/new-client?contest_id=24 Задача I

Задачі
AДерево? - http://www.e-olymp.com/uk/problems/977
BОтримай дерево - http://www.e-olymp.com/uk/problems/978
CСума - http://www.e-olymp.com/uk/problems/2157
DПеревірка на неорієнтовність - http://www.e-olymp.com/uk/problems/2470
EВід матриці суміжності до списку ребер - http://www.e-olymp.com/uk/problems/2471
FОперації на графі http://www.e-olymp.com/uk/problems/2472
GДерево - http://www.e-olymp.com/uk/problems/2923
HВід матриці суміжності до списків суміжності - http://www.e-olymp.com/uk/problems/3981
IПоверни мене! - http://www.e-olymp.com/uk/problems/4854

 
Заняття 07.10.2015 PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
15.01.16 21:03

Турнір Базові структури алгоритмів http://134.249.159.199/cgi-bin/new-client?contest_id=23
Логін school1-school10. Пароль 1.
Зауваження.

Структура програми

#include "iostream"
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
int a,b;
double c;
cin>>a>>b;
c=a/b;
cout.precision(2);
cout<<fixed<<c<<endl;
} Заокруглення
double r;
cout.precision(2);
cout<<fixed<<r<<endl;


Робота з файлами

#include "fstream"
using namespace std;

ifstream cin("input.txt");
ofstream cout("output.txt");

Турнір Методика складання алгоритмів http://134.249.159.199/cgi-bin/new-client?contest_id=24
Логін school1-school10. Пароль 1.
Зауваження.
Тематика задач:
Довга арифметика
Системачислення
Сортування, пошук
Перебір
Бінарні дерева
Графи (пошук, жадібні, динамічне)
Обчислювальна геометрія

Всеукраїнськiй олімпіадi з інформатики NetOI-2015 (http://www.olymp.vinnica.ua/


Задача Розв’язок
Задача DEMO_A
         На площині задано координати двох відрізків AB і CD. Знайти спільну частину проекцій цих відрізків на вісь абсцис. 

Вхідні дані 
         Ви вводите з клавіатури 8 цілих чисел - координати точок  A, B, C, D. Кожне число не перевищує за абсолютною величиною 1000. 

Вихідні дані
         Ви виводите на екран одне число - спільну частину проекцій. Якщо спільна частина - порожня множина, вивести -1, якщо це одна точка - вивести 0. 

Приклад вхідних та вихідних даних 
Вхід: 2 2 7 5 3 4 8 1 
Вихід: 4 #include <iostream>

using namespace std;

int main()
{int x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4;
cin>>x1>>y1;
cin>>x2>>y2;
cin>>x3>>y3;
cin>>x4>>y4;
int x20=max(x1,x2);
int x10=min(x1,x2);
int x40=max(x3,x4);
int x30=min(x3,x4);

int v=min(x20,x40)-max(x30,x10);
if (v>=0)cout << v << endl; else cout<<-1;
return 0;
}
Задача DEMO_B
          Скільки натуральних чисел виду 2a3b5ca,b,c - невід'ємні цілі числа) належать відрізку [M;N]? 

Вхідні дані
         Ви вводите з клавіатури 2 цілих числа M та N. Кожне з чисел не перевищує за абсолютною величиною 10000.

Вихідні дані 
         Ви виводите на екран одне число - шукану кількість чисел. 

Приклад вхідних та вихідних даних 
Вхід: 10 20 
Вихід: 6 
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{long long int n,m,temp;
int k=0;
cin>>n>>m;
for(int i=n;i<=m;i++)
{
temp=i;
while (temp%2==0) temp=temp/2;
while (temp%3==0) temp=temp/3;
while (temp%5==0) temp=temp/5;
if (temp==1) k++;
}
cout << k << endl;
return 0;
}
Задача DEMO_C
         Дана послідовність N цілих чисел. Знайти найменший додатній елемент цієї послідовності. 

Вхідні дані 
         Ви вводите з клавіатури кількість чисел N та N цілих чисел - елементів цієї послідовності. Число N не перевищує 10000, кожний елемент послідовності не перевищує за абсолютною величиною 1000. 

Вихідні дані 
         Ви виводите на екран одне число - шуканий елемент послідовності. Якщо у послідовності немає додатніх елементів - вивести 0. 

Приклад вхідних та вихідних даних 
Вхід: 7 -4 4 -7 3 0 8 2 
Вихід: 2 
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{long long int n,minn;
int a[100000];
cin>>n;
for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
minn=2000;
for(int i=1;i<=n;i++)
if(a[i]<minn && a[i]>0) minn=a[i];

if(minn==2000) cout << 0 << endl; else cout << minn << endl;
return 0;
}
Задача DEMO_D
         Задано натуральне число N. Знайти найменше та найбільше число, яке складається з тих самих цифр та у такій самій кількості, що і N. 

Вхідні дані 
         Ви вводите з клавіатури число N (1£ N £2000000000). 

Вихідні дані 
         Ви виводите в одному рядку найменше число, а через пропуск - найбільше число. 

Приклад вхідних та вихідних даних 
Вхід: 7051 
Вихід: 1057 7510 
#include <iostream>
#include <string.h>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
char *n=new char[200000000];

cin>>n;
for(int i=0;i<strlen(n)-1;i++)
for(int j=0;j<strlen(n)-1;j++)
if(n[j]>n[j+1])swap(n[j],n[j+1]);
int k=0;
while(n[k]=='0')k++;
swap(n[0],n[k]);
cout << n << " ";
for(int i=0;i<strlen(n)-1;i++)
for(int j=0;j<strlen(n)-1;j++)
if(n[j]<n[j+1])swap(n[j],n[j+1]);
cout << n << endl;
return 0;
}
Задача DEMO_E

         Задано текстовий рядок. Вилучити з нього всі символи, що не є цифрами. Вважається, що рядок містить хоча б одну цифру. 

Вхідні дані 
         Ви вводите з клавіатури заданий рядок, довжина якого не перевищує 255 символів. 

Вихідні дані 
         Ви виводите на екран шуканий рядок. 

Приклад вхідних та вихідних даних 
Вхід: Ф11р88н 
Вихід: 1188 
#include <iostream>
#include <string.h>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
char *n=new char[200000000];

cin>>n;
for(int j=0;j<strlen(n);j++)
if(n[j]>='0'&&n[j]<='9')cout<<n[j];
cout << endl;
return 0;
}
Задача DEMO_F

         Дано K клітин шахової дошки. З'ясувати, чи всі вони одного кольору. 

Вхідні дані 
         Ви вводите з клавіатури кількість контрольних прикладів, потім число К - кількість клітин шахової дошки,а у наступних К рядках - координати клітин (натуральні числа, не більші 8). 

Вихідні дані 
         Ви виводите на екран для кожного приклада 1, якщо всі клітини одного кольору і 0, якщо це не так. 

Приклад вхідних та вихідних даних 

Вхід: 3
 
3  
1 2
8 1
8 5
2  
1 1
1 2
2  
1 1
2 2

Вихід: 101 
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{long long int n,k,f,a,b,black,white;
int r[10000];
cin>>n;
for(int i=1;i<=n;i++){
cin>>k;

white=0;black=0;
for(int j=1;j<=k;j++)
{
cin>>a>>b;
if ((a%2==0 && b%2==0 )|| (a%2==1 && b%2==1 )) black++; else white++;

}
if (white==k || black==k)r[i]=1;else r[i]=0;
}
for(int i=1;i<=n;i++)cout<<r[i];
cout << endl;
return 0;
}

Додатково
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики (м.Луцьк) 2014-2015н.р. - http://134.249.159.199/cgi-bin/new-client?contest_id=21
Тренувальний турнір до Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики (м.Луцьк) 2014-2015н.р. - http://134.249.159.199/cgi-bin/new-client?contest_id=22

 
Заняття 30.09.2015 PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
30.09.15 09:18

1.      Методика складання алгоритмів

Розв’язати і протестувати задачі в системі (http://134.249.159.199/cgi-bin/new-client?contest_id=24)

Логін user1-user10(пароль - 1)

Тематика задач:

$1-          Довга арифметика

$1-          Системачислення

$1-          Сортування, пошук

$1-          Перебір

$1-          Бінарні дерева

$1-          Графи (пошук, жадібні, динамічне)

$1-          Обчислювальна геометрія

2.      Змагання сортування http://www.e-olymp.com/ru/contests/5852

Теорія

Методи сортування:

$11)      Бульбашка

$12)      Вибір максимального (мінімального)

$13)      Швидке

$14)      Вектором

Сортування

Перестановки

#include<iostream>

#include<algorithm>

#include<vector>

using namespace std;

int i,j,n;

int main()

{cin>>n;

vector<int> a(n);

for (int i=0;i<n;i++) cin>>a[i];

sort(a.begin(),a.end());

for (i=0; i<n-1; i++) cout<<a[i]<<" ";

cout<<a[n-1]<<"\n";

 return 0;

}

#include<iostream>

#include<algorithm>

#include<vector>

using namespace std;

vector<int> a;

int n;

int main()

{cin>>n;

for (int i=1;i<=n;i++) a.push_back(i);

for (int i=0; i<n-1; i++) cout<<a[i]<<" ";

cout<<a[n-1]<<"\n";

 while (next_permutation(a.begin(),a.end()))

{for (int i=0;i<n-1;i++)cout << a[i] << " ";

  cout<<a[n-1]<<"\n";

}

 return 0;

}

 
Заняття 23.09.2015 PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
30.09.15 09:16

   Методика складання алгоритмів

Розв’язати і протестувати задачі в системі (http://134.249.159.199/cgi-bin/new-client?contest_id=24)

Логін user1-user10(пароль - 1)

Тематика задач:

$1-          Довга арифметика

$1-          Системачислення

$1-          Сортування, пошук

$1-          Перебір

$1-          Бінарні дерева

$1-          Графи (пошук, жадібні, динамічне)

$1-          Обчислювальна геометрія

 
Заняття 16.09.2015 PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
16.09.15 00:00

Всеукраїнськiй олімпіадi з інформатики NetOI-2015 (http://www.olymp.vinnica.ua/)

Тренувальний тур

//a

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{int x1,y1,x2,y2,x3,y3,x4,y4;

    cin>>x1>>y1;

    cin>>x2>>y2;

    cin>>x3>>y3;

    cin>>x4>>y4;

int x20=max(x1,x2);

int x10=min(x1,x2);

int x40=max(x3,x4);

int x30=min(x3,x4);

int v=min(x20,x40)-max(x30,x10);

    if (v>=0)cout << v << endl; else cout<<-1;

    return 0;

}

//d

#include <iostream>

#include <string.h>

#include <string>

using namespace std;

int main()

{

    char *n=new char[200000000];

    cin>>n;

    for(int i=0;i<strlen(n)-1;i++)

        for(int j=0;j<strlen(n)-1;j++)

        if(n[j]>n[j+1])swap(n[j],n[j+1]);

int k=0;

while(n[k]=='0')k++;

swap(n[0],n[k]);

    cout << n << " ";

    for(int i=0;i<strlen(n)-1;i++)

        for(int j=0;j<strlen(n)-1;j++)

        if(n[j]<n[j+1])swap(n[j],n[j+1]);

    cout << n << endl;

    return 0;

}

//b

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{long long int n,m,temp;

int k=0;

cin>>n>>m;

for(int i=n;i<=m;i++)

{

    temp=i;

    while (temp%2==0) temp=temp/2;

        while (temp%3==0) temp=temp/3;

            while (temp%5==0) temp=temp/5;

            if (temp==1) k++;

}

    cout << k << endl;

    return 0;

}

//e

#include <iostream>

#include <string.h>

#include <string>

using namespace std;

int main()

{

    char *n=new char[200000000];

    cin>>n;

    for(int j=0;j<strlen(n);j++)

        if(n[j]>='0'&&n[j]<='9')cout<<n[j];

    cout <<  endl;

    return 0;

}

//c

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{long long int n,minn;

int a[100000];

cin>>n;

for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];

minn=2000;

for(int i=1;i<=n;i++)

    if(a[i]<minn && a[i]>0)  minn=a[i];

 if(minn==2000)    cout << 0 << endl; else  cout << minn << endl;

    return 0;

}

//f

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{long long int n,k,f,a,b,black,white;

int r[10000];

cin>>n;

for(int i=1;i<=n;i++){

 cin>>k;

white=0;black=0;

    for(int j=1;j<=k;j++)

    {

        cin>>a>>b;

        if ((a%2==0 && b%2==0 )|| (a%2==1 && b%2==1 )) black++; else white++;

    }

    if (white==k || black==k)r[i]=1;else r[i]=0;

}

for(int i=1;i<=n;i++)cout<<r[i];

    cout <<  endl;

    return 0;

}

 
Заняття 09.09.2015 PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
09.09.15 00:00

1.      Базові структури.

Розв’язати і протестувати задачі в системі (http://134.249.159.199/cgi-bin/new-client?contest_id=23)

Логін user1-user5(пароль - 1)

2.      Codeforces  (http://codeforces.com/)

http://codeforces.com/problemset/problem/550/A

Два підрядка

Дано рядок s. Потрібно визначити, чи існують в цьому рядку s два  підрядка, якы не пертинаються "AB" і "BA" (ланцюжків можуть йти в будь-якому порядку).

Вхідні дані

На вхід подається рядок s довжиною від 1 до 105 символів, що складається з великих літер латинського алфавіту.

Вихідні дані

Виведіть "YES" (без лапок), якщо рядок s містить дві непересічні підрядка "AB" і "BA", і "NO" інакше

3.      Всеукраїнськiй олімпіадi з інформатики NetOI-2015 (http://www.olymp.vinnica.ua/

Задача DEMO_A
         На площині задано координати двох відрізків AB і CD. Знайти спільну частину проекцій цих відрізків на вісь абсцис.

Вхідні дані

         Ви вводите з клавіатури 8 цілих чисел - координати точок  A, B, C, D. Кожне число не перевищує за абсолютною величиною 1000. 

Вихідні дані
         Ви виводите на екран одне число - спільну частину проекцій. Якщо спільна частина - порожня множина, вивести -1, якщо це одна точка - вивести 0. 

Приклад вхідних та вихідних даних 
Вхід: 2 2 7 5 3 4 8 1 
Вихід: 4

Задача DEMO_B

         Скільки натуральних чисел виду 2a3b5ca,b,c - невід'ємні цілі числа) належать відрізку [M;N]

Вхідні дані
         Ви вводите з клавіатури 2 цілих числа M та N. Кожне з чисел не перевищує за абсолютною величиною 10000.

Вихідні дані 
         Ви виводите на екран одне число - шукану кількість чисел. 

Приклад вхідних та вихідних даних 
Вхід: 10 20 
Вихід: 

Задача DEMO_C

         Дана послідовність N цілих чисел. Знайти найменший додатній елемент цієї послідовності. 

Вхідні дані 
         Ви вводите з клавіатури кількість чисел N та N цілих чисел - елементів цієї послідовності. Число N не перевищує 10000, кожний елемент послідовності не перевищує за абсолютною величиною 1000. 

Вихідні дані 
         Ви виводите на екран одне число - шуканий елемент послідовності. Якщо у послідовності немає додатніх елементів - вивести 0. 

Приклад вхідних та вихідних даних 
Вхід: 7 -4 4 -7 3 0 8 2 
Вихід: 

Задача DEMO_D

         Задано натуральне число N. Знайти найменше та найбільше число, яке складається з тих самих цифр та у такій самій кількості, що і N

Вхідні дані 
         Ви вводите з клавіатури число N (1
£ N £2000000000). 

Вихідні дані 
         Ви виводите в одному рядку найменше число, а через пропуск - найбільше число. 

Приклад вхідних та вихідних даних 
Вхід: 7051 
Вихід: 1057 7510 

Задача DEMO_E

         Задано текстовий рядок. Вилучити з нього всі символи, що не є цифрами. Вважається, що рядок містить хоча б одну цифру. 

Вхідні дані 
         Ви вводите з клавіатури заданий рядок, довжина якого не перевищує 255 символів. 

Вихідні дані 
         Ви виводите на екран шуканий рядок. 

Приклад вхідних та вихідних даних 
Вхід: Ф11р88н 
Вихід: 1188 

Задача DEMO_F

         Дано K клітин шахової дошки. З'ясувати, чи всі вони одного кольору. 

Вхідні дані 
         Ви вводите з клавіатури кількість контрольних прикладів, потім число К - кількість клітин шахової дошки,а у наступних К рядках - координати клітин (натуральні числа, не більші 8). 

Вихідні дані 
         Ви виводите на екран для кожного приклада 1, якщо всі клітини одного кольору і 0, якщо це не так. 

Приклад вхідних та вихідних даних 

Вхід:

3

 

3

 

1

2

8

1

8

5

2

 

1

1

1

2

2

 

1

1

2

2


Вихід: 101 


Парне+парне, непарне-непарне –чорна

Парне+непарне, непарне-парне –біла

$14.      Дистанційне навчання  *(http://dystosvita.mdl2.com/ )

Програмування в С++

Основи програмування (Python)

 
Турнір з програмування PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
06.05.15 10:30

Повідомляємо, що 12 травня стартує проект з програмування «9 витків спіралі» пам’яті Присяжнюка Анатолія Васильовича. Саме під такою назвою цей проект розробив та реалізовував awpis.

Кожен день учасникам буде запропоновано від 5 до 10 задач, починаючи з елементарних і до складних. Лекції будуть розміщуватись на http://www.e-olimp.com/discuss/11 .

На даний час за цим посиланням містяться минулорічні лекції, деякі з них буде оновлено.   

Кожен етап буде тривати рівно тиждень (7 днів), для того, щоб всі учасники встигли розв’язати всі задачі.

До участі запрошуються учні, які мають бажання вивчити мову програмування С++, а також ті, хто хоче вдосконалити свої вміння в написанні програм.  

Етапи будуть відкритими для всіх, проходити в "Змагання" (не в закритій групі).

Прохання до всіх учасників проекту в профілі подати повні дані    (місто, ПІБ, місце навчання, вік).

 


Страница 9 из 27

Статистика

Пользователей : 261
Статей : 225
Просмотрено статей : 108452

Вход/Регистрация

Нет