Сайт відділу інформаційних технологій та дистанційної роботи ВІППО

Інформаційні технології

Методичні рекомендації про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2022/2023 навчальному році PDF Друк e-mail
Олімпіади
Написав Administrator   
Неділя, 23 жовтня 2022, 20:34

Методичні рекомендації про проведення ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій

у 2022/2023 навчальному році

Всеукраїнська учнівська олімпіада з інформаційних технологій (далі - олімпіада) проходить відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково- дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 р. за № 1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки України від 03.10.2022 № 883 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році», наказу управління освіти і науки Волинської обласної адміністрації від 20 жовтня 2022 року № 228 «Про проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 20221/2023 навчальному році».

Оргкомітет олімпіади під час проведення змагань має забезпечити неможливість взаємодії учасників олімпіади з використанням мережевих технологій, в тому числі і бездротових, а також унеможливити перегляд зображення на моніторах інших учасників шляхом відповідного розташування робочих місць чи використання тимчасових перегородок між робочими місцями.

Бажано на час проведення практичного туру олімпіади апаратно відімкнути локальну мережу від комп’ютерів учасників, якщо вона не використовується для здачі робіт учасників під час туру та вжити заходів, що унеможливлюють обмін даними між учасниками олімпіади. Учасникам олімпіади забороняється користуватися допоміжними друкованими або рукописними матеріалами, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони, електронні носії інформації тощо).

Учасники олімпіади повинні мати змогу поставити запитання стосовно умов завдань. Цю можливість учасники мають виключно у письмовому вигляді. Запитання, що ставить учасник, повинні передбачати відповідь «Так» або «Ні». У випадках, коли запитання сформульоване таким чином, що на нього не можна відповісти «Так» або «Ні», відповідь міститься в умові завдання, запитання стосується розв’язку завдання, термінології програмних засобів, які використовуються для виконання олімпіадного завдання, член журі повинен відповідати: «Не коментую».

Бажано, щоб на запитання, які стосуються певного завдання, відповідав один член журі. У такому випадку учасники отримують однакові відповіді на однакові запитання. Відповідь на питання учасника надається членом журі письмово.

Якщо учасники знайдуть помилку або двозначність у формулюванні завдання, тоді до тексту завдання необхідно внести правку та своєчасно оголосити про неї усім учасникам.

Організація ІІ етапу олімпіади

Олімпіада проводиться у 1 тур за комплексним завданням, яке містить декілька задач, пов’язаних тематично.

Завдання туру побудовані на використанні теорії та інформаційних технологій, що вивчаються в курсі «Інформатика» (крім програмування, в тому числі програмування на VBA. Але, при цьому, виключно у MS Access та MS Word дозволено використання вбудованих макрокоманд, НЕ СТВОРЕНИХ КОРИСТУВАЧЕМ на VBA!).

Пропонуємо таки варіант проведення II етапу олімпіади:

Провести олімпіаду 11 грудня 2022 р. за єдиними завданнями. Єдині завдання будуть розроблені Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти та розміщені на сайті ВІППО в архівному файлі 11 грудня 2022 р о 9:00.

Особливості олімпіади за єдиними завданнями

Завдання олімпіади розраховані на виконання у середовищі MS Office 2013/2016/2019 Professional, у локальній версії MS Office 365, можливий варіант виконання завдань в LibreOffice .

Вимоги до завдань олімпіади

Зміст завдань для II етапу олімпіади базується на навчальній програмі предмету «Інформатика» профільного та поглибленого рівнів.

Завдання туру розраховане на 4 години та складається з декількох задач, пов’язаних тематично.

Кожна з задач повинна розв’язуватись виключно засобами відповідного додатку MS Office (LibreOffice) чи іншого програмного засобу, який вказано в умові задачі. Завдання має носити прикладний характер та моделювати життєву ситуацію з певної галузі людської діяльності.

Під час підготовки олімпіадного завдання авторам слід звернути увагу на:

опис, обсяг та формат додаткових файлів;

вимоги до формату, змісту та імен файлів- результатів;

файли-зразки для вирішення задачі учасником;

використання додаткових програмних засобів прикладного призначення.

Завдання повинні вирішуватися за допомогою засобів офісних додатків, що передбачає:

1) текстовому процесорі: створення текстового документу із використанням засобів форматування, редагування та пошуку, вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, посилань та розсилок, засобів рецензування;

2) у табличному процесорі: створення та опрацювання табличних даних із використанням засобів форматування, редагування, фільтрації, сортування та пошуку, вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, вбудованих функцій та засобів аналізу даних, ділової графіки;

3) у системах управління базами даних: проектування моделі бази даних та її реалізація з можливістю опрацювання даних на рівні таблиць, запитів, форм та звітів (форматування, редагування, пошук, фільтрація, сортування та обчислення за допомогою вбудованих функцій);

4) у програмі для створення презентацій: проектування моделі презентації та її реалізація із використанням засобів форматування та редагування, анімації, вбудованих та зв’язаних об’єктів, стилів, посилань, створення навігації по слайдах, використання елементів керування.

Під час роботи над завданням учасник самостійно обирає послідовність виконання окремих його складових. Додаткове прикладне програмне забезпечення надається учасникам тільки у випадку, якщо його використання передбачається умовами завдання.

За результатами туру підбиваються підсумки та визначаються переможці.

З методичними рекомендаціями та орієнтовними завданнями та критеріями оцінювання можна ознайомитись на сайті відділу інформатики та ІКТ http://176.102.48.88/vippolabinfo/site/index.php/olymp.

Перевірка та оцінювання завдань олімпіади

Критерії оцінювання та розподіл балів по кожному критерію розробляються авторами завдань та затверджуються членами журі до початку перевірки завдань. Критерії відображають відповідність обраних засобів та ефективність їх використання для вирішення окремої частини завдання. Кожна задача оцінюється визначеною кількістю балів відповідно до критеріїв. Результатом роботи учасника є загальна сума балів за кожну виконану задачу.

У разі, якщо частина завдання, яка оцінюється за певним критерієм виконана учасником частково, журі за узгодженою пропорцією нараховує за цим критерієм неповну кількість балів (наприклад, учасник під час створення презентації обсягом 10 слайдів, за умовою задачі, створив тільки 8, але вони відповідають даному критерію).

Рекомендована кількість критеріїв для однієї задачі - до 10. Для більш складних в оцінюванні задач це число може бути збільшене до 20.

При оцінюванні необхідно звернути увагу на суворе дотримання вимог до формату, змісту та імен файлів-результатів. Учаснику забороняється вносити у зміст файлів-результатів будь-яку інформацію, яка ідентифікує учасника олімпіади. У разі порушення вимог до учасників застосовуються санкції: відсотки штрафних балів або незарахування задачі взагалі.

Учасникам забороняється використовувати програмні засоби, що не вказані у завданні та VBA (виключно у MS Access та MS Word дозволено використання вбудованих макрокоманд, НЕ СТВОРЕНИХ КОРИСТУВАЧЕМ на VBA!). Файл-розв’язок не повинен містити абсолютні посилання, копії змісту файлів-зразків (наприклад, файл-зразок має вигляд скріншоту сторінки текстового документа, учасник здав на перевірку копію цього скріншоту у файлі-результаті).

Правильне розв’язання кожного завдання ІІ туру оцінюється кількістю балів відповідно до рівня складності. Учаснику забороняється наводити будь- які міркування та коментарі, що пояснюють його відповідь.

Рекомендовані Інтернет-джерела

http://176.102.48.88/vippolabinfo/ Сайт відділу інформатики та ІКТ ВІППО

https://itolymp.com/
https://www.youtube.com/channel/UCXAUEq8addC_yW8627Pg_gg/
https://fb.me/itolympua/
https://t.me/itolymp

http://microsoft.ua/education

http://office.microsoft.com

https://libreoffice.org/

Останнє оновлення на Неділя, 23 жовтня 2022, 20:40