Сайт відділу інформаційних технологій та дистанційної роботи ВІППО

Інформаційні технології

Рекомендації щодо оформлення матеріалів учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 04 січня 2013, 14:50

 

За результатами проведення першого (районного чи міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» його переможці (в кожній номінації) беруть участь у другому (обласному) турі, відповідно переможці другого туру беруть участь у третьому (заключному) турі.

Підставою для реєстрації учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» є надання комплекту документів відповідно до встановленого зразка.

 1. Матеріали оформляються та подаються на паперових та електронних носіях (презентацію, розробку уроків та позакласного заходу тільки в електронному варіанті).
 2. Матеріали, що подаються в паперовому вигляді, подаються в одному примірнику зібраними в папку із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові учасника Конкурсу та області, яку він представляє.
 3. Кожна сторінка має бути пронумерована.
 4. В описі досвіду, розробці уроків та позакласних заходах обов’язково вказувати посилання на джерела.
 5. Матеріали в електронному варіанті подаються на компакт-диску із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові учасника конкурсу та області, яку він представляє. Компакт-диск подається у пластиковому футлярі.
 6. У представлених матеріалах має простежуватися система роботи вчителя над проблемною темою.
 7. Матеріали, надіслані на Конкурс, не повертаються.

Перелік
матеріалів учасника
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

 

1. Заява вчителя про участь у Конкурсі.

2. Анкета.

3. Фотографії.

4. Опис досвіду.

5. Презентація досвіду.

6. Матеріали з досвіду роботи учасника (розробка уроків, позакласних заходів).

Додатково для участі у першому (районному, міському) турі Конкурсу, подаються такі документи:

 • лист-представлення загальноосвітнього навчального закладу (обсяг – до 1 друкованої сторінки). Подається на бланку загальноосвітнього навчального закладу за підписом директора;
 • висновок про педагогічну та методичну діяльність вчителя готується заступником директора з навчально-виховного процесу, та повинен містити відомості про систему роботи вчителя, результативність його діяльності (участь учнів у предметних олімпіадах різних рівнів, Малої академії наук України, конкурсах, конференціях, виставках, фестивалях тощо), методичну діяльність учителя на рівні навчального закладу, району, міста, області. Обсяг – до 2 друкованих сторінок.

Додатково для участі у другому (обласному) турі Конкурсу, подаються такі документи:

 • лист-представлення відділу (управління) освіти райдержадміністрації (міськради) (обсяг – до 1 друкованої сторінки). Подається на бланку відділу (управління) освіти райдержадміністрації (міськради) освіти за підписом начальника відділу (управління);
 • висновок про педагогічну та методичну діяльність вчителя, який готується відповідним районним (міським) методичним кабінетом, та повинен містити відомості про систему роботи вчителя, результативність його діяльності (участь учнів у предметних олімпіадах різних рівнів, Малої академії наук України, конкурсах, конкурсах, конференціях, виставках, фестивалях тощо), методичну діяльність учителя на рівні навчального закладу, району, міста, області. Обсяг – до 2 друкованих сторінок.

Додатково для участі у третьому турі Конкурсу подаються такі документи:

 • лист-представлення управління освіти і науки облдержадміністрації (обсяг – до 1 друкованої сторінки);
 • висновок Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти про педагогічну та методичну діяльність учасника конкурсу (обсяг - до 2 друкованих сторінок).

*Вимоги щодо надання матеріалів подані нижче.

1. ЗАЯВА вчителя про участь у Конкурсі.

Вчитель власноруч  пише заяву на ім’я Голови оргкомітету Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», де підтверджує свою згоду з умовами організації та проведення Конкурсу.

 

ЗРАЗОК

 

Голові обласного оргкомітету

другого (обласного) туру

Всеукраїнського конкурсу

«Учитель року – 2013»

 

 

вчителя фізики

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № …

……………… району

Волинської області

Петрова Петра  Петровича

 

ЗАЯВА

 

Прошу Вас дозволити мені взяти участь у другому (заключному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» (далі – Конкурс) у номінації  «Фізика» як переможцю першого туру Конкурсу.

З умовами організації та проведення Конкурсу ознайомлений і погоджуюсь.

 

 

Дата_______________                                Підпис учасника ________________

 

2. АНКЕТА  учасника Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

1.

Прізвище, ім’я та по батькові

2.

Дата  і місце народження

3.

Повна домашня адреса з поштовим індексом, телефон, e-mail

4.

Паспортні дані (серія, №, ким, коли виданий, адреса реєстрації)

5.

Ідентифікаційний код

6.

Які навчальний заклад (заклади) закінчили, у якому році, спеціальність згідно з  дипломом

7.

Місце роботи (повна назва, адреса, телефон закладу)

8.

Стаж роботи:  загальний,

9.

у тому числі педагогічний:

10.

Кваліфікаційна категорія

11.

Звання

12.

Державні нагороди, відзнаки (обов’язково рік нагородження)

13.

Класи, в яких викладаєте

14.

Мова викладання

15.

Проблема (тема), над якою працюєте

16.

Інноваційні форми роботи та технології, що використовуються

17.

Навчальна література, якою користуєтесь при підготовці до уроку

18.

Ваше педагогічне кредо

19.

Опишіть (у формі короткої замітки від 3-ої особи, обсягом до однієї сторінки) власний педагогічний портрет або свою візитну картку

20.

Даю згоду на внесення інформації в базу даних та публікацію матеріалів в періодичних та інших освітянських  виданнях з можливим редагуванням

21.

Дата_______________ Підпис учасника ________________

 

3. Фотографії  учасника  Всеукраїнського  конкурсу  «Учитель року»

 1. Кольорова фотографія (розміром 9 х 14).
 2. Дві-три жанрові кольорові фотографії (з уроку та позакласного заходу).
 3. Фотографії подаються в електронному варіанті без зменшення розміру.

4. Опис  власного  досвіду

 1. В описі досвіду вчитель висвітлює проблему, над якою працює, методи і засоби її вирішення, розкриваючи індивідуальні особливості своєї роботи.
 2. Опис досвіду подається в паперовому та електронному вигляді. Електронний варіант виконується в Microsoft Word.
 3. Готуючи опис досвіду, можна використовувати такий порядок:
 • обґрунтування актуальності досвіду, його практична значимість;
 • висвітлення основної ідеї досвіду, її інноваційну значущість;
 • перелік наукових чи практичних досліджень, на яких ґрунтується робота, наукові концепції та теорії яких авторів використовуються;
 • розкриття технологій реалізації провідної педагогічної ідеї та її складових;
 • розкриття запропонованих інновацій щодо організації навчально-виховного процесу;
 • аналіз результатів професійної діяльності, динаміка змін якості навчальних досягнень учнів в оволодінні практичними уміннями і навичками, розвиток інтересу до предмета тощо;
 • проблеми і труднощі, з якими він зіткнувся в процесі роботи, розкриття шляхів їх подолання;
 • власна точка зору на зміст освіти, форми, методи, прийоми, засоби навчання учнів предмету, який він викладає.

5. Презентація власного досвіду

 1. Презентація досвіду виконується в програмі Microsoft Power Point, обсяг презентації – до 15 слайдів в електронному варіанті.
 2. При підготовці презентації необхідно враховувати наступне:
 • матеріал слід викладати стисло з максимальною інформативністю тексту, в чіткому порядку, без нагромаджень;
 • інформацію необхідно ретельно структурувати;
 • висновки, визначення, правила тощо подавати великим планом, бажано ілюструвати фотографіями, малюнками, схемами;
 • другорядну інформацію слід вміщувати внизу сторінки;
 • для унаочнення інформації бажано використовувати діаграми, схеми тощо;
 • графіки, схеми, малюнки, ілюстрації тощо повинні органічно доповнювати  текст, мати чіткі пояснення;
 • рядок має містити 6 – 8 слів, а слайд  6 – 8 рядків;
 • загальний обсяг тексту не повинен перевищувати 50-ти;
 • заголовок має містити і великі, і малі літери;
 • слайди мають бути не надто яскравими, витримані в одному стилі;
 • під кожним слайдом має бути підпис автора.

____________________ область

Презентація педагогічного досвіду вчителя __________школи (повна назва) ______________________________району

ПІБ автора

ТЕМА

 

ВСТУП, у якому коротко розкрито:

актуальність досвіду, світові та вітчизняні тенденції вирішення поставлених завдань;

науково-понятійний апарат (предмет, об’єкт, мета дослідження, практичне, теоретичне значення (цінність), гіпотеза тощо);

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА

 

 • інформація про досліджувану проблему повинна містити аргументовані тези, відзначатися системністю, доказовістю, практичною спрямованістю узагальненої системи роботи вчителя.
 • науково-теоретичне обґрунтування та методи роботи;
 • нові аспекти даної проблеми, що мають науково-дослідний, експериментальний характер;
 • розкриття нових доказів або деталізація дослідження, педагогічних закономірностей, на які спирається досліджуваний матеріал.

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

 • у висновках подається оцінка одержаних результатів роботи, вивчення яких дає можливість коригувати педагогічну діяльність, спрямувати її досягнення мети та завдань, визначити ефективність застосованих методів і прийомів, засобів тощо;
 • доцільно продемонструвати результативність роботи над зазначеною проблемою за атестаційний період (реальний приріст знань, умінь, навичок, якостей учнів, поліпшення показників роботи з обдарованими дітьми, науково-методичної роботи в школі, районі (місті) тощо).

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Пропозиції щодо ефективного використання результатів дослідження та шляхів розповсюдження і популяризації досвіду:

 

 • ознайомлення з передовим педагогічним досвідом на методичних та педагогічних семінарах, нарадах, науково-практичних конференціях, у процесі курсового підвищення кваліфікації, внесення досвіду до інформаційних банків, картотек;
 • видання спеціальної літератури наукового, методичного та популярного характеру;
 • повідомлення через засоби масової інформації тощо.

 

 

 

 

БІБЛІОГРАФІЯ

Даний розділ повинен містити список використаної літератури, при можливості – назви видань, на які не було посилань у досвіді, але які можуть викликати інтерес (список рекомендаційної літератури).

 

6. Матеріали з досвіду роботи вчителя

Матеріали з досвіду роботи подаються в електронному варіанті, які виконані в Microsoft Word, а саме:

 • розробка уроків з повним дидактичним забезпеченням, що розкриває специфіку системи роботи вчителя над проблемою, сучасні підходи до вивчення відповідного навчального предмета (4-5 уроків в електронному варіанті);
 • розробка одного позакласного заходу за визначеною проблемою (електронний варіант);
 • дидактичне забезпечення, що ілюструють вирішення проблеми, над якою працює вчитель.

За матеріалами офіційного веб-сайту

Всеукраїнський конкурс «Учитель року»

Додаткова інформація до оформлення матеріалів учасників другого (обласного) туру

На виконання рішення Центрального оргкомітету Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» від 18.10.2012 протокол № 1 надсилаємо  додаткову інформацію  до оформлення матеріалів учасників другого (обласного) туру

До комплекту документів учасника ІІ (обласного) туру конкурсу необхідно додати відео презентацію «Візитна картка конкурсанта» тривалістю 3-5 хвилин.

Звіт про проведення І (районного) туру конкурсу доповнити інформацією про залучення до методичної роботи усіх переможців і лауреатів ІІ обласного туру конкурсу за попередні роки за схемою:

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові переможця (лауреата)

Рік участі у конкурсі «Учитель року», номінація

Рівень заходів (обласний. районний, шкільний)

Методичні заходи

 

 

 

 

 

 

Останнє оновлення на П'ятниця, 04 січня 2013, 15:15