Історія Стародавнього Риму

В історії становлення стародавнього Рима, як міста можна відзначити кілька епох що відповідають епохам територіального і державного розвитку римської держави. Перша епоха охоплює собою життя міста до укріплення його Сервієвою стіною і відповідає царському періоду історії Риму, друга закінчується будівельною діяльністю Цезаря і відповідає епосі поступового перетворення міста-держави в імперію, а третя охоплює час перших імператорів до Септіміуса Северуса; четверта — час до V ст. н. е. Про чисельність населення Рима в республіканську й імператорську епохи немає точних відомостей. За оцінками, населення Рима за часів Сулли в 400 тис., а в II — III ст. н. е. — до 800 тис. чоловік.