Сайт підготовки до олімпіади з інформатики

програмування в С++

Заняття 12 (23.11.2016) PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
29.11.16 09:55

Завдання IІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з інформатики 2016-2017 н.р.

(скачати)

Задача A. Олімпіада (100 балів)

Ім’я вхідного файлу: іnput.txt

Ім’я вхідного файлу: output.txt

Ліміт часу: 1с.

З метою якісної підготовки до олімпіади з інформатики учень Степан виділив певний час кожного дня на підготовку. Допоможіть вчителю інформатики визначити загальний час який учень готовився до олімпіади.

Вхідні дані

У першому рядку вхідного файлу записано N кількість днів підготовки, в наступних двох рядках початковий та кінцевий час в форматі Г Х С (без початкових нулів). При цьому він задовольняє обмеженням: Г - від 0 до 23, Х і С - від 0 до 60.

Вихідні дані

У вихідний файл виведіть в форматі Д Г Х С час, який Степан витратив на підготовку до олімпіади (де Д – кількість днів).

Приклади

іnput.txt

output.txt

1

13 10 0

15 30 10

0 2 20 10

20

0 0 0

12 0 0

10 0 0 0

#include <fstream>

using namespace std;

ifstream cin("input.txt");

ofstream cout("output.txt");

int main()

{

    long long  n,g1,h1,s1, g2,h2,s2, d,g,h,s;

    cin>> n>>g1>>h1>>s1>>g2>>h2>>s2;

    long long t =n*(g2*3600+h2*60+s2-(g1*3600+h1*60+s1));

    d=t/(24*3600);

    g=(t-d*24*3600)/3600;

    h=(t-d*24*3600-g*3600)/60;

    s=(t-d*24*3600-g*3600-h*60);

    cout <<d<<" "<<g<<" "<<h<<" "<<s<< endl;

        return 0;

}

Задача B. Скарб (100 балів)

Ім’я вхідного файлу: іnput.txt

Ім’я вхідного файлу: output.txt

Ліміт часу: 1с.

Знайти закопаний піратами скарб просто: все, що для цього потрібно - це карта. Як відомо, пірати зазвичай малюють карти від руки і описують алгоритм знаходження скарбу так: «Встаньте близько самотньою пальми. Пройдіть тридцять кроків у бік лісу, потім сімнадцять кроків у бік озера, ..., нарешті десять кроків у бік великого каменю. Скарб знаходиться під ним ». Велика частина таких вказівок просто зводиться до проходження якоїсь кількості кроків в одному з восьми напрямків (1 - північ, 2 - північний схід, 3 - схід, 4 - південний схід, 5 - південь, 6 - південний захід, 7 - захід, 8 -. північний захід) (див рис). Довжина кроку в будь-якому напрямку дорівнює 1.

Подорож по такому шляху зазвичай є прекрасним способом подивитися околиці, однак в наш час постійного поспіху ні у кого немає часу на це. Тому шукачі скарбів хочуть йти безпосередньо в точку, де заритий скарб. Наприклад, замість того, щоб проходити три кроки на північ, один крок на схід, один крок на північ, три кроки на схід, два кроки на південь і один крок на захід, можна пройти безпосередньо, використавши близько 3.6 кроку (див. Рис)

Вам необхідно написати програму, яка за вказівками піратів визначає точку, де заритий скарб.

 Вхідні дані

Перший рядок вхідного файлу містить число N - число вказівок (1≤N≤40). N Наступні рядків містять самі вказівки - номер напрямку (ціле число від 1 до 8) і кількість кроків (ціле число від 1 до 1000). Числа розділені пробілами.

Вихідні дані

У вихідний файл виведіть координати X і Y точки (два дійсних числа, розділені пробілом), де заритий скарб, вважаючи, що вісь Ox спрямована на схід, а вісь Oy - на північ. На початку скарбошукач повинен стояти на початку координат. Координати необхідно вивести з похибкою не більше 103.

Приклад

іnput.txt

output.txt

6

1 3

3 1

1 1

3 3

5 2

7 1

3.000 2.000

1

8 10

-7.071 7.071

#include <fstream>

#include <math.h>

using namespace std;

ifstream cin("input.txt");

ofstream cout("output.txt");

int main()

{

    const double pi = atan(1.0)*4;

    double  X, Y,L;

    int N,D;

      cin>>N;

  X=0;

  Y=0;

  for(int i=1;i<=N;i++)

  { cin>>D>>L;

    X=X+sin(pi/4*(D-1))*L;

    Y=Y+cos(pi/4*(D-1))*L;

  }

if (fabs(X)<0.001) X=0;

if (fabs(Y)<0.001) Y=0;

  cout.precision(3);

  cout<<fixed<<X<<" "<<Y<<endl;

        return 0;

}

{$N+,E-}

Var

  I,N:LongInt;

  D,L:LongInt;

  X,Y:Extended;

Begin

  Randomize;

  Assign(Input,'c.in');

  ReSet(Input);

  Read(N);

  X:=0;

  Y:=0;

  For I:=1 To N Do Begin

    Read(D,L);

    X:=X+Sin(Pi/4*(D-1))*L;

    Y:=Y+Cos(Pi/4*(D-1))*L;

  End;

  Close(Input);

  Assign(Output,'c.out');

  ReWrite(Output);

  WriteLn(X:0:3,' ',Y:0:3);

  Close(Output);

End.

Задача С. Дошка (100 балів)

Ім’я вхідного файлу: іnput.txt

Ім’я вхідного файлу: output.txt

Ліміт часу: 1с.

 У кожній клітинці шашкової дошки довільного розміру в довільному порядку знаходяться шашки одного з кольорів: чорна, біла, червона, зелена.

 Скласти програму, що підраховує кількість шашок кожного кольору і що виводить результат якщо дані шашки, знаходяться у файлі (Приклад 1, Приклад 2) в першому рядку міститься кількість рядків N, в наступних N рядках записаних по рядках без пропусків у рядку і між рядками;

 результат зберігається у файлі (Приклад 1) у вигляді:

-  дані про місце розташування червоних шашок (в інших місцях знак “-“) ;

- порожній рядок;

- кількість чорних, білих, червоних і зелених шашок через пропуск;

якщо шашка якогось кольору відсутня на дошці то вивести у файл повідомлення BAD ІNPUT LІST (Приклад 2).

0 – колір і місце розташування ЧОРНОЇ шашки

1 – колір і місце розташування БІЛОЇ шашки

2 – колір і місце розташування ЧЕРВОНОЇ шашки

3 – колір і місце розташування ЗЕЛЕНОЇ шашки

 

Приклад 0:

2

1

1

0

3

0

3

1

0

1

1

3

3

1

0

0

1

2

1

3

1

0

1

2

1

1

1

1

2

2

1

0

1

1

1

0

1

2

1

2

0

1

0

1

1

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

2

2

2

3

3

Приклади

іnput.txt

output.txt

 

іnput.txt

output.txt

8

21103031

01133100

12131012

11112210

11101212

01011211

00000000

11122233

2-------

--------

-2-----2

----22--

-----2-2

-----2--

--------

---222—

18 28 11 7

 

8

21113131

11133133

12131112

11112213

11121212

11111211

11113111

11122233

BAD ІNPUT LІST

#include <cstdlib>

#include "fstream"

#include "string"

using namespace std;

int main()

{ifstream cin("input.txt");

ofstream cout("output.txt");

string a[100000];

long long int k=0;

long long int k0,k1,k2,k3,i,n;

k0=0;k1=0;k2=0;k3=0;

cin>>n;

while (! cin.eof())

{k++;

cin>>a[k];

for (i=0;i<a[k].length();i++)

{if (a[k][i]=='0') k0++;

if (a[k][i]=='1') k1++;

if (a[k][i]=='2') k2++;

if (a[k][i]=='3') k3++;

if (a[k][i]=='1' || a[k][i]=='3' || a[k][i]=='0') a[k][i]='-';

}

}

if (k0==0 || k1==0 || k2==0 || k3==0) cout<<"BAD INPUT LIST"<<endl;

else

{

                    for (i=1;i<k;i++)

                                         cout<<a[i]<<endl;

                    cout<<endl;

                    cout<<k0<<" "<<k1<<" "<<k2<<" "<<k3<<endl;

}

                    return 0;

}

program Project2;

{$APPTYPE CONSOLE}

var ch,chr,b,z,i,n: integer;

    c: char;

    inp,outp: text;

begin

   assign(inp,'input.txt');

   assign(outp,'output.txt');

   reset(inp);

   rewrite(outp);

   ch:=0;

   b:=0;

   chr:=0;

   z:=0;

readln(inp,n)

   while not eof(inp)do

      begin

         while not eoln(inp)do

            begin

               read(inp,c);

               case c of

                  '0': begin inc(ch); write(outp,'-')end;

                  '1': begin inc(b); write(outp,'-')end;

                  '2': begin inc(chr); write(outp,'2')end;

                  '3': begin inc(z); write(outp,'-')end;

               end;

            end;

         writeln(outp);

         readln(inp);

      end;

   writeln(outp);

   if (ch=0)or(b=0)or(z=0)or(chr=0)then

      begin

         rewrite(outp);

         writeln(outp,'BAD INPUT LIST');

      end

   else writeln(outp,ch,' ',b,' ',chr,' ',z);

   close(inp);

   close(outp);

end.

Задача D. Цвяхи (100 балів)

Ім’я вхідного файлу: іnput.txt

Ім’я вхідного файлу: output.txt

Ліміт часу: 2с.

На прямій дощечці вбиті цвяхи. Будь-які два цвяхи можна з'єднати ниткою. Потрібно з'єднати якісь пари цвяхів ниткою так, щоб до кожного цвяху була прив'язана хоча б одна нитка, а сумарна довжина всіх ниток була мінімальна.

Вхідні дані

У першому рядку вхідного файлу записано число N – кількість цвяхів (2 ≤ N ≤ 100). У наступному рядку записано N чисел -

координати всіх цвяхів (невід'ємні цілі числа, не перевищують 10000).

Вихідні дані

У вихідний файл потрібно вивести єдине число мінімальну сумарну довжину всіх ниточок.

Приклад

іnput.txt

output.txt

5

4 10 0 12 2

6

#include <cstdlib>

#include "fstream"

#include "string"

using namespace std;

int main()

{ifstream cin("input.txt");

ofstream cout("output.txt");

string a[100000];

long long int k=0;

long long int k0,k1,k2,k3,i;

k0=0;k1=0;k2=0;k3=0;

while (! cin.eof())

{k++;

cin>>a[k];

for (i=0;i<a[k].length();i++)

{if (a[k][i]=='0') k0++;

if (a[k][i]=='1') k1++;

if (a[k][i]=='2') k2++;

if (a[k][i]=='3') k3++;

if (a[k][i]!='2') a[k][i]='-';

}

}

if (k0==0 || k1==0 || k2==0 || k3==0) cout<<"BAD INPUT LIST"<<endl;

else

{

                for (i=1;i<k;i++)

                               cout<<a[i]<<endl;

                cout<<endl;

                cout<<k0<<" "<<k1<<" "<<k2<<" "<<k3<<endl;

}

                return 0;

}

function min(a,b:integer):integer;

begin

  if a<b then min := a

  else min := b;

end;

procedure Swap(var a,b:integer);

var

  q:integer;

begin

  q := a;

  a := b;

  b := q;

end;

var

  n,i,j:integer;

  a,b:array[-1..100] of integer;

begin

  assign(input,'input.txt'); reset(input);

  assign(output,'output.txt'); rewrite(output);

  Read(n);

  for i := 1 to n do Read(a[i]);

  for i := 1 to n do

    for j := i+1 to n do

      if a[i]>a[j] then Swap(a[i],a[j]);

  a[0] := Maxint;

  a[-1] := 0;

  for i := 1 to n do

    b[i] := min(b[i-1],b[i-2])+abs(a[i]-a[i-1]);

  WriteLn(b[n]);

  close(input); close(output);

end.

Задача E. Міста (100 балів)

Ім’я вхідного файлу: іnput.txt

Ім’я вхідного файлу: output.txt

Ліміт часу: 5с.

У файлі мститься N назв міст (по одній назві в кожному рядку). Утворіть з даного набору слів замкнений ланцюжок, в якому кожне наступне слово починається з літери, якою закінчувалось попереднє, використавши найбільшу кількість слів. Всі слова у файлі різні і у ланцюжку їх можна використовувати не більше одного разу. Програма повинна на екран та у перший рядок файлу вивести кількість використаних слів,.У випадку, коли ланцюжок утворити неможливо, у файлі міститься лише  одне число 0.

Вхідні дані

У першому рядку вхідного файлу записано число N – кількість цвяхів (2 ≤ N ≤ 50). У наступному рядку записано N слів великими латинськими літерами, які задають імена міст.

Вихідні дані

У вихідний файл потрібно вивести єдине число максимальну кількість міст.

Приклади

іnput.txt

output.txt

10

KYEV

DONETSK

LUTSK

KOVEL

VINNICA

DNIPROPETROVSK

KIROVOGRAD

LUGANSK

IVANO-FRANKOVSK

VINNICA

4

#include <fstream>
#include <algorithm>
#include <string.h>
using namespace std;
ifstream cin("input.txt");
ofstream cout("output.txt");
struct ch
{
        char f;
        char l;
};
int m[52][52];
int used[52], maxStep;

void p(int step, int n, int v, int fv)
{
        used[v] = 1;
        int i;

        for (i = 0; i < n; i++)
        {
                if (m[v][i] == 1)
                {
                        if (i == fv)
                        {
                                maxStep = max(maxStep, step);
                        }
                        else
                        {
                                if (used[i] != 1)
                                {
                                        p(step + 1, n, i, fv);
                                }
                        }
                }
        }


        used[v] = 0;
}

int main()
{
        int n,i,j;
        ch mm[50];
        char a[100];
        cin >> n;
        for (i = 0; i < n; i++)
        {
                cin >> a;
                mm[i].f = a[0];
                mm[i].l = a[strlen(a) - 1];
        }

        for (i = 0; i < n; i++)
        {
                for (j = 0; j < n; j++)
                {
                        if (mm[i].l == mm[j].f)
                        {
                                m[i][j] = 1;
                        }
                }
        }

        for (i = 0; i < n; i++)
        {
                p(1, n, i, i);
        }

        cout << maxStep << "\n";

        return 0;
}

program state;

const MaxState = 50;

var  name : array [1..MaxState] of string[25]; { назви міст }

fl : array [1..MaxState] of boolean;

kol, maxkol : array [1..Maxstate] of byte;

n, max, j, k, i : byte;

f  : text;

flag : boolean;

{ перевірка можливості додати наступне слово }

function next (st1, st2: string) : boolean;

begin

if st1[length(st1)] = st2[1] then next := true

else next := false;

end;

begin

  { введення даних з файлу }

assign(f,'input.txt'); reset(f);

readln(f,n);

n := 0;

repeat

inc(n); readln(f, Name[n]);

until eof(f);

close(f);

  { головний алгоритм, який шукає тільки один найдовший ланцюжок }

flag := false;

for i:=1 to n do fl[i] := true;

j := 0; k := 0; max := 0;

repeat

while (k < n) do

begin

inc(k);

if (j = 0) or (next(Name[kol[j]], Name[k]) and fl[k]) then

begin

inc(j); kol[j] := k;

fl[k] := false;

k := 0;

end;

end;

if (j > max) and next(Name[kol[j]], Name[kol[1]]) then

begin

max := j;

maxkol := kol;

end;

if j>0 then

begin

k := kol[j]; dec(j);

fl[k] := true;

end

else flag := true;

untilflag;

  { виведення результатів роботи одночасно на екран і у файл }

assign(f, 'output.txtl'); rewrite(f);

if max = 0 then writeln(f,'0') else

begin

writeln(f, max);

end;

close(f);

end.

 

Статистика

Пользователей : 261
Статей : 225
Просмотрено статей : 105458

Вход/Регистрация

Нет