Сайт підготовки до олімпіади з інформатики

програмування в С++

Деталі PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
15.11.11 11:43

Деталі

Вибiр складається з N деталей. Є N верстатiв, на кожному з яких можна виготовити будь-яку деталь. Для кожних верстату та деталей вiдомий час t[i,k] виготовлення k-ї деталi на i-му верстатi. Напишiть програму, яка визначить, на якому верстатi слiд виготовити кожну де- таль, щоб одночасно почавши виготовляти всi деталi, завершити виго- товлення всмх деталей якнайшвидше.

Технiчнi умови

1) Iмена файлiв програми, вхiдних та вихiдних даних: DETAILS.???, DETAILS.DAT, DETAILS.SOL, де ??? - PAS, BAS, C, CPP (в залежностi вiд мови програмування).

2) Перший рядок вхiдного файлу мiстить кiлькiсть текстiв. Перший рядок кожного тексту мiстить кiлькiсть верстатiв та деталей N(1<=N<=50). Кожен з наступних N рядкiв мiстить тривалостi виготов- лення деталей на вiдповiдному верстатi t[i,1], t[i,2],...,t[i,N], вiдокремленi комами. Кожне з цих чисел натуральне i не перевершує 100.

3) Коректнiсть вхiдних даних гарантується.

4) У вихiдний файл для кожного тесту треба послiдовно вивести в один рядок. Номери деталей, якi треба виготовити вiдповiдно на 1-му, 2-му,..., N-му верстатах, вiдокремивши їх пропусками. В наступний ря- док треба вивести час вiд початку до завершення виготовлення всiх де- талей.

5) Для кожного тесту досить знайти один розв`язок.

Приклад вхiдного та вихiдного файлiв

Вхiдний(DETAILS.DAT):

2

2

3,2

1,2

3

3,3,3

3,3,3

3,3,3

Вихiдний (DETAILS.SOL):

2 1

2

1 2 3

3

 

Статистика

Пользователей : 152
Статей : 222
Просмотрено статей : 93914

Вход/Регистрация

Нет