Сайт підготовки до олімпіади з інформатики

програмування в С++

Системи числення 23_09_2011 PDF Печать E-mail
Добавил(а) Administrator   
14.10.11 11:47

Переведення чисел з однієї системи числення в іншу

Десяткова

Двійкова

Відмітка про виконання

0

0

 

2

10

 

5

101

 

10

1010

 

32

100000

 

98

1100010

 

1024

1000000000

 

6783

1101001111111

 

98321

11000000000010001

 

2000000

111101000010010000000

 

1073741824

1000000000000000000000000000000

 

5000000000

100101010000001011111001000000000

 

 

Переведення чисел в різних системах числення

На приклад, якщо потрібно перемножити числа 101 і 1001 в двійковій системі, то він спочатку ці числа переводить в десяткову систему таким чином :

(101)2=1*22+0*21+1*20=4+0+1=5

(1001)2=1*23+0*22+0*21+1*20=8+0+0+1=9

Після чого множення чисел 5 і 9 Вася з легкістю виконує в десятковій системі числення і отримує число 45. Далі виконує переведення з десяткової системи числення в двійкову. Для цього потрібно ділити число 45 на 2 ( порядок системи числення ), запам'ятовує залишки від ділення, до тих пір поки в результаті не залишиться число 0:

Відповідь складається з одержаних залишків від ділення шляхом їх запису в зворотному  порядку . Таким чином одержуємо результат : (101)2 * (1001)2 = (101101)2.

 

1. Задача. Перевести число з  будь-якої системи числення в будь-яку іншу.

Протестувати самостійно

2. Задача  BINARY

Ім'я вхідного файлу:   BINARY.DAT

Ім'я вихідного файлу: BINARY.SOL

Максимальний час роботи на одному тесті: 3с

Талановитий учень Діма придумав цікаву гру з числами. А саме, взявши довільне ціле число, він переводить його в двійкову систему числення, отримуючи деяку послідовність з нулів та одиниць, що починається з одиниці. (Наприклад, десяткове число 1910 = 1×24+0×23+0×22+1×21+1×20 в двійковій  системі запишеться як 100112). Потім вчитель починає зсовувати цифри отриманого двійкового числа по циклу (так, що остання цифра стає першою, а всі інші зсовуються на одну позицію вправо), виписуючи утворюються при цьому послідовності з нулів і одиниць у стовпчик - він помітив, що незалежно від вибору вихідного числа виходять послідовності починають з деякого моменту повторюватися. І, нарешті, учень відшукує максимальне з виписаних чисел і переводить його назад в десяткову систему числення, вважаючи це число результатом виконаних маніпуляцій. Так, для числа 19 список послідовностей буде таким:

10011

11001

11100

01110

00111

10011

...

і результатом гри буде число 1×24+1×23+1×22+0×21+0×20 = 28.

Оскільки придумана гра з числами все більше займає уяву учня, відволікаючи тим самим його від навчання і підготовки до олімпіади, Вас просять написати програму, яка б допомогла Дімі отримувати результат гри без важких ручних обчислень.

 

Вхідний файл містить одне ціле число N (0£N£32767).

Ваша програма повинна вивести в вихідний файл рядок, що містить одне ціле число, рівне результату гри.

Приклад

BINARY.DAT

BINARY.SOL

19

28

3. Задача  Нулі

Ім'я вхідного файлу:   ZEROS.DAT

Ім'я вихідного файлу: ZEROS.SOL

Максимальний час роботи на одному тесті: 5с

Необхідно написати програму для знаходження кількості N-значних чисел в системі числення за основою K, таких що їхній запис не буде містити двох нулів підряд.

Формат вхідних даних.

Єдиний рядок вхідного файлу ZEROS.DAT містить два натуральних числа N та K, 2 <= K <= 10, N + K <= 18.

Формат вихідних даних.

Єдиний рядок вихідного файлу ZEROS.SOL повинен містити одне натуральне число - розв'язок задачі.

Приклад.

ZEROS.DAT:

4 2

ZEROS.SOL:

5

 

4. Задача. Міжнародна конференція

Вас найняли для того, щоб визначити місця дипломатів за столом обговорень міжнародної конференції. На конференцію запрошено по одному дипломату з N різних країн світу. Ко­жен дипломат знає від однієї до п'яти мов. Дип­ломати, які не знають спільної мови, не можуть розмовляти один з одним. До того ж, деякі краї­ни проголосили, що не будуть підтримувати дипломатичних стосунків з деякими іншими, тобто представники цих країн не будуть роз­мовляти один з одним. Ваше завдання полягає в розробці програми DIPLOMAT.pas/.c/.cpp, що визначає місця за столом для дипломатів таким чином, щоб кожен мав можливість розмовляти з обо­ма своїми сусідами, які сидять ліворуч та пра­воруч від нього.

Стіл, що використовується, - круглий і розрахований на N персон (N£20). Дипломат може спілкуватися з дипломатом, який сидить ліво­руч, однією мовою, а з дипломатом, що сидить праворуч, - іншою.

Технічні вимоги:

Вхідний файл: DIPLOMAT. DAT.

Вихідний файл: DIPLOMAT. SOL.

Програма: diplomat.pas/.c/.cpp

Формат вхідних даних. У першому рядку текстового файла DIPLOMAT. DAT - число N. Далі - N рядків, по одному рядку на диплома­та. Кожен рядок - послідовність слів. Сусідні слова відокремлені пробілом. Кожне слово - це послідовність великих латинських літер. Перше слово - код країни - складається з трьох літер. Друге слово має довжину від 1 до 5 літер і являє собою перелік мов, якими може спілкуватися дипломат. Кожна мова позначена однією літерою. Далі - список з не більш ніж N трилітерних слів - кодів країн, з якими уряд дипломата підтримує дипломатичні стосунки.

Формат вихідних даних. До файла DIPLOMAT. SOL треба вивести список дипломатів у порядку розміщення за столом (по одному дипломату в рядку). Кожен рядок складається з трьох слів: перше - код мови, якою дипломат може спілкуватися з сусідом ліворуч, друге - код країни дипломата, третє - код мови для спілкування з сусідом праворуч. Мож­ливе існування кількох розв'язків. Вам по­трібно знайти один. Якщо розв'язку не існує, то ваша програма має видати таке повідомлен­ня: «NO  SOLUTION EXIST»

Приклад:

DIPLOMAT. DAT

DIPLOMAT. SOL

4

USA EC UCR CHN

CHN GC USA GBR

GBR EG UCR CHN

UCR E USA GBR

C USA E

E UCR E

E GBR G

G CHN C

2

USA ER CHN

CHN CP USA

NO SOLUTION EXIST

 

 

Домашні задачі

 

1. Прості числа (решето Ератосфена).

2. Супер прості числа.

 

Статистика

Пользователей : 252
Статей : 225
Просмотрено статей : 100864

Вход/Регистрация

Нет