Дерева


Дерева - це дискретні, зв'язані, динамічні, рекурсивні інформаційні структури


Для дерев характерно:

Відома така термінологія деревоподібних структур: Кожен вузол називається батьком (parent) коренів його піддерев, а самі корені називаються братами-сестрами (siblings), а також нащадками (children) свого батька.

Існує досить багато типів дерев. Найбільше часто використовують бінарні дерева.


Бінарним деревом - називають дерево, кожен вузол якого має не більш двох нащадків і одного батька.


Бінарні дерева часто застосовують для сортування й організації швидкого пошуку інформації.
Існує досить багато алгоритмів роботи з деревоподібними структурами, у яких часто зустрічається поняття обходу (traversing) дерева чи "проходу" по дереву. При такому методі дослідження дерева кожен вузол відвідується тільки один раз, а повний обхід задає лінійне упорядкування вузлів, що дозволяє спростити алгоритм, тому як при цьому можна використовувати поняття "наступний" вузол, тобто вузол стоячий після даного при обраному порядку обходу.
Існує три принципово різні способи обходу дерева: у прямому порядку (), у центрованому порядку (), у зворотному порядку (). Розглянемо їх на прикладі нижчеподаного бінарного дерева.

Прямий порядок обходу

 

Центрований порядок обходу

 

Зворотний порядок обходу

Потрапити в корінь

Пройти ліве піддерево

Пройти праве піддерево

 

Пройти ліве піддерево

Потрапити в корінь

Пройти праве піддерево

 

Пройти ліве піддерево

Пройти праве піддерево

Потрапити в корінь

A B D C E G F H J

 

D B A E G C H F J

 

D B G E H J F C A

[ Назад | Зміст]