Словник


Баба – мати батька або матері; пестливі – бабуня, бабунечка, бабусенька.
Батько – чоловік стосовно своїх дітей.
Брат – кожен із синів одних і тих же батьків
Вітчим - нерідний батько.
Герб – знак держави, міста чи роду.
Господар – голова сім’ї, родини, господарства.
Годованик – мала дитина, яку усиновили.
Дівер – брат чоловіка.
Дядина – дружина дядька.
Дід – батьків або материн батько.
Золовка – сестра чоловіка.
Зять – чоловік доньки або сестри.
Коліно роду – одне покоління. Діти - одне покоління; мама і тато - друге.
Кум – хрещений батько по відношенню до батьків хрещеника і до хрещеної матері.
Кума – хрещена мати по відношенню до батьків хрещеника і до хрещеного батька.
Мати – жінка стосовно дитини, яку вона народила.
Мачуха – нерідна мати.
Невістка – дружина брата або дружина сина, а також дружина одного брата по відношенню до дружини другого брата.
Онук, внук, онука – син (дочка) сина або дочки
Побратим – накликаний брат; побратимство особливо було поширене серед запорозьких козаків; братчина – старовинний звичай, за яким сусіди, що хотіли мати між собою тісні стосунки, вступали в братчину і заводили спільний вулик.
Прадід – батько діда чи баби.
Прарід – рід, з якого вийшли Інші роди.
Пращур – далекий предок, родоначальник.
Предок – старший родич по вихідній лінії з боку матері або батька.
Покоління – сукупність родичів однакового ступення спорідненості щодо спільного предка.
Приймак – доросла дитина, яку усиновили; людина, яку з тієї чи іншої причини приймали до сім’ї; чоловік, який мешкає у батьків дружини.
Рід – це одне чи ряд поколінь, що походять від одного предка.
Родина – група людей, що складається із чоловіка, жінки, дітей та інших близьких родичів.
Родовід – походження, послідовність, історія поколінь певного роду.
Свекор – батько чоловіка.
Свекруха – мати чоловіка.
Свояк – чоловік своякині /сестри дружини/; родич з боку дружини або чоловіка; одружені на двох сестрах; родичі з боку одного з супругів.
Свояки – одружені на двох сестрах; родичі одного з супругів.
Своякиня – сестра дружини.
Син – особа чоловічої статті стосовно своїх батьків.
Сирота - дитина, яка втратила одного або двох батьків; безматерній - дитина без матері; безбатечко – позашлюбний син, сирота.
Тесть – батько дружини.
Теща – мати дружини.
Хрещеник /ця/ – хрещений син /дочка/.
Хрещений /а/ – накликаний батько /мати/, який брав участь у хрещенні. Шурин /шуряк, швагер/ - брат дружини.

Родовідне древо

Прадавній український звичай вимагає від кожної людини обов’язкового знання власною родоводу до сьомого покоління включно.

Генеалогічне дерево, родовідне древо (генеалогічний розпис, генеалогічна таблиця, родовідне древо) — фрагмент (витяг) зі списком нащадків, на якому розмішені носії одного і того ж прізвища та їхнє подружжя, та в якому суворо дотримується таке правило, наприклад: зміна прізвища, усиновлення (або удочеріння), іноземне юридичне ім'я фізичної особи і т. д., не завжди можливе. Є складовим поняттям генеалогії.

головна дерево схема приклад контакти

© 2016 Всі права захищені (GIS)