Музика як вид мистецтва

З точки зору класифікації мистецтв музика є: часовим мистецтвом (музичний твір розгортається та сприймається у часі, так само як і в театрі, літературі, танці) виконавським мистецтвом (посередником між творчістю та сприймачем є виконавець, так само як і в танці, театрі) незображальним мистецтвом (музичні образи в більшості випадків вільні від конкретного відображення дійсності, так само, як, наприклад, й архітектурні). В той же час музика може поєднуватись з іншими видами мистецтва, а саме: зі словом (вокальні та вокально-інструментальні твори, опера та оперета, музична декламація), драматичною дією (театральні та кіно-твори), танцем і жестом (балет, пантоміма)