На перший склад падає наголос у слові?
щавель
злегка
жаркий
звести

Лексичну помилку допущено в рядку?
виключні здібності
поверхове уявлення
громадська думка
виконавча влада

Іменником є виділене слово в реченні ?
Правил уживання великої літери дотримано в усіх рядках, ОКРІМ?
Данило Галицький, Ярослав Мудрий, Нестор Літописець
Західна Європа, Республіка Польща, Південне Полісся
Біла Церква, Мала Олександрівка, Холодний Яр
Київська Русь, Золота Орда, Чортомлицька Січ

Неповним є речення?
Вишукано говорити – значить красиво думати
Наша мова – одна з найбагатших у світі.
Слово – ось дивний витвір розумної людини.
Прекрасна справа – влучно володіти словом.

Закінчення -ю у формі орудного відмінка однини треба писати в усіх іменниках рядка
папороть, лють, насип
бандероль, ступінь, путь
радість, емаль, нежить
ваніль, розкіш, мігрень

Помилку в написанні особових закінчень дієслів допущено в рядку
біжать, течемо
скачуть, шепочимо
бачать, булькаємо
полють, кричимо

На перший склад падає наголос у слові?
іл..юмінація, ім..іграція, Брюс..ель
ал..о, гол..андець, Дарданел..и
Апол..он, ал..егорія, брут..о
мадон..а, ан..отація, Ген..адій