Який процес був характерним для економічного розвитку українських земель на початку ХХ ст.?
повне одержавлення
утворення монополій
промисловий переворот
форсована індустріалізація

Бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни розпочалися в
1914 р.
1915 р.
1916 р.
1917 р.

У 1907 р. на західноукраїнських землях відбулося

Відстоювання самодержавства, невизнання українців і білорусів як окремих народів, неподільність Російської імперії, антисемітизм - це складові програми
Якого віросповідання дотримувалася переважна більшість українського населення Галичини в ХІХ ст.?
православного
римо-католицького
протестантського
греко-католицького

Які поняття і терміни потрібно використовувати, характеризуючи процеси форсованої індустріалізації радянської України?